top of page

Mijn aanbod

Als ervaringsdeskundige begeleid ik jongeren en jongvolwassenen met autisme en/of hoogsensitiviteit. Ik begeleid op alle levensgebieden zoals het gezin, school, relaties, vriendschappen, vrije tijd en het meedraaien in de maatschappij. Ik ondersteun en geef adviezen ten aanzien van veelvoorkomende problemen zoals stress en overprikkeling. Daarnaast ben ik als ervaringsdeskundige een goede schakel tussen jou en jouw hulpverlener. Samen met jou probeer ik je kwaliteit van leven in gestructureerde stapjes te verhogen en je krachtiger te maken. Mijn eigen ervaringen vormen, naast de kennis die ik opgedaan heb tijdens mijn opleidingen, de rode draad van mijn hulpverlening. Ik beschik over goede communicatieve vaardigheden. Ik kan goed vertellen wat mijn ervaringen zijn, hoe ik daarmee om ga of om ging en wat mij geholpen heeft. 

Golven

Mijn aanbod bestaat dus uit:

Individueel:

  • het op een gestructureerde wijze coachen van de jongere om zijn/haar kwaliteit van leven te verhogen;

  • zo nodig richt ik mij ook op de omgeving van de jongere, zoals ouders en broertjes of zusjes of vriendschappen. Hier kan ik onder andere een informatieve rol hebben.

  • Samenwerking met professionals die zich richten op jongeren met autisme.

  • Indien relevant en gewenst kan ik mijn hond inzetten tijdens mijn coaching.


Collectief (in de toekomst):

  • Als ervaringsdeskundige een bijdrage leveren aan groepsbehandeling, waarbij diverse thema’s voor jongeren met ASS worden besproken;

  • Als ervaringsdeskundige een bijdrage leveren aan beleid en/of behandelvormen. Te denken valt aan organisaties die zich richten op jongeren met ASS of bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het beleid van de gemeente t.a.v. jongeren met ASS.

  • Als ervaringsdeskundige een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuwe methodieken of het evalueren van bestaande methodieken.


Naast mijn eigen ervaringen maak ik gebruik van bestaande methodieken die enerzijds tijdens mijn eigen traject zijn ingezet en die ik anderzijds tijdens mijn opleidingen heb geleerd.

bottom of page