top of page

Acerca de

Missie en visie

Mijn missie is om jongeren en jongvolwassenen op Walcheren met ASS vanuit mijn ervaringsdeskundigheid te begeleiden en te streven naar een hogere kwaliteit van leven voor de jongere op alle levensdomeinen.

Mijn visie is dat ervaringsdeskundigheid in de hulpverlening aan jongeren met autisme onmisbaar is en een goede aanvulling is op het huidige hulpverleningsaanbod voor jongeren met autisme. Jongeren voelen zich sneller begrepen want een ervaringsdeskundige weet hoe het voelt om autisme te hebben en welke methodes mogelijk kunnen bijdragen.

bottom of page