top of page

Voor wie

Ik richt mij op:

  •  jongeren en jongvolwassenen met een autisme spectrumstoornis en/of hooggevoeligheid. Dit betekent dat ik me richt op jongeren in de leeftijd 10-25 met een normale intelligentie.

  • Indien nodig en gewenst de omgeving van de jongere, zoals bijvoorbeeld ouders, broertjes/zusjes of vrienden informatie geven.

  • Indien gewenst, andere professionals die bij de jongere betrokken zijn, om af te stemmen en daardoor de begeleiding te bekrachtigen.

  • Groepen jongeren waarbij thema’s besproken worden (in de toekomst)

  • Organisaties die zich richten op jongeren met ASS en die graag samenwerken met ervaringsdeskundigen.

bottom of page